עמוד קודם עמוד הבא

שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות

על מנת לכתוב חיבור אקדמי בכל רמה שהיא, יש להסתמך על מקורות מוקדמים, אשר אמורים להוות את הבסיס לטענתו של החיבור או לחילופין, לעבודת המחקר. מקורות אלה נחלקים למקורות ראשוניים, מקורות משניים ומקורות המבהירים עניינים טכניים, כמו שיטת מחקר מסויימת או שיטת מיון וסיווג.

מרבית המקורות נמצאים בספריות, אולם לא בכל ספריה, גם אם היא ספריה אוניברסיטאית, ניתן למצוא את כל המקורות. בנוסף לכך, ישנם מקורות אשר טרם הגיעו לספריה כלשהי ולעתים ערכם רב, אך אלה מצויים בארכיונים שונים, באינטרנט, בקבוצות דיון ב- e-mail ואף מופיעים כתזכירים פנימיים של מוסדות וארגונים שונים.

שער זה יעסוק בדרכים לבחירת המקורות, באפשרויות השונות שניתן לאתר את המקורות וכן, במקורות הנוגעים לחתום מסויים ומוגדר, אשר מרוכזים בספריות או ארכיונים שאינם קשורים דווקא למסגרת אוניברסיטאית.

עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
שער שני: עבודת המחקר
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
   1 פרק א': מה מחפשים?
      1.1 מקור ראשוני
      1.2 מקור משני
      1.3 מקור הבהרה
   2 פרק ב': איפה מחפשים?
      2.1 שיטת המיון של דיואי
      2.2 ספריות אוניברסיטאיות
         2.2.1 החיפוש הממוחשב - ספרים
         2.2.2 החיפוש הממוחשב - מאמרים בעברית
         2.2.3 חיפוש במאגרים אלקטרוניים - מאמרים בלועזית
         2.2.4 חיפוש קטלוגי
         2.2.5 קטלוג ספרים מאוחד
      2.3 ספריות עירוניות
      2.4 ספריות מקצועיות
      2.5 ארכיונים
      2.6 אינטרנט ו-e-mail
   3 פרק ג': איך מחפשים?
      3.1 אנציקלופדיות, מדריכים ומילונים
      3.2 תוכן עניינים
      3.3 מפתח שמות, מקומות ועניינים [Index]
      3.4 קריאה מרפרפת
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות