עמוד קודם עמוד הבא

שער ראשון: החיבור האקדמי

החיבור האקדמי אינו חיבור כפי שהיינו מורגלים אליו בבית הספר היסודי או התיכוני, כי אם כתיבה עניינית ולעתים אף יבשה המציגה נושא ונתונים שונים ודנה בהם. קיימים סוגים שונים של חיבורים אקדמיים, כפי שנלמד להכיר במהלך פרקי הספר, אולם לכל החיבורים האקדמיים מכנה משותף אחד: סגנון פשוט ואובייקטיבי, כאשר כל פרט המובא בחיבור האקדמי, שלא כתוצאה של ניתוח הכותב, אמור להציג את המקור שממנו נלקח.

בשער זה יוצגו סוגיו השונים של החיבור האקדמי ודרך הכתיבה וצורת ההגשה של כל אחד מהם, כאשר האמור נוגע גם לעבודת המחקר האקדמית. יחד עם זאת, לעבודת המחקר קיימים מאפיינים רבים נוספים, ובשל היותה לב ליבו של העולם האקדמי, מוקדש לעבודת המחקר השער השני כולו. יש לזכור כי ללא הכרת החיבור האקדמי וההתנסות בו, לא ניתן יהיה לגשת כלל לעבודת המחקר.

עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
   1 פרק א': החיבור האקדמי לסוגיו
      1.1 החיבור האקדמי הבסיסי
      1.2 הפרו-סמינריון [הפרו"ס]
      1.3 סמינריון
      1.4 עבודת המחקר
      1.5 המאמר המדעי
   2 פרק ב': מבנה החיבור
      2.1 הסגנון
         2.1.1 הכתיב
         2.1.2 תעתיקים
      2.2 החיבור הבסיסי הפרו"ס והסמינריון
      2.3 עבודת המחקר
         2.3.1 המחקר הכמותי
         2.3.2 המחקר האיכותני
      2.4 ראשי הפרקים
      2.5 המבוא
         2.5.1 הטענה
      2.6 גוף החיבור
      2.7 הסיכום
      2.8 התקציר (Abstract)
      2.9 כתיבת הקדמה
      2.10 הקדשות ותודות
      2.14 בדיקה
   3 פרק ג': מקורות, מראי מקומות והפניות
      3.1 מקורות [ביבליוגרפיה]
      3.2 מראי מקומות בגוף העבודה
      3.3 מפתחות [Index]
      3.4 רישום איקונוגרפי של יצירות אמנות
      3.5 הערות השוואתיות ואסוציאטיביות
שער שני: עבודת המחקר
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות