עמוד קודם עמוד הבא

1.1 החיבור האקדמי הבסיסי

החיבור האקדמי הבסיסי נועד לאמן את הכותב בכללי הכתיבה האקדמית. בדרך כלל מדובר בחיבור בין שלושה עד שבעה עמודים, כאשר חיבור זה אינו מחולק לפרקים אלא מנתח הנחה כלשהי מתוך התבססות על חומר מוקדם. חומר זה נלקח מהספרות, כאשר הספרות הינה ספרים שנכתבו על הנושא, מחקרים שניתן לדלות מהם מידע או ממצאים לגבי הנושא הנכתב וכן ספרים, מאמרים, ספרות יפה, מחזות ושירים, אשר מתוכם ניתן למצוא אנלוגיה לנושא הנכתב.

הדבר החשוב ביותר בכתיבה הינו גיבוש החומר הנכתב בצורה מסודרת, שוטפת, רציפה והגיונית, תוך אזכור המקורות בכל מקום שנלקח חומר מסוים שאינו הבעת דעתו של הכותב. הבעת הדעה מתבטאת הן בהצגת הנושא, בקישוריות שבין המקורות השונים ובעיקר במסקנות המופקות בסוף החיבור מהמידע שנצבר במהלכו.

חשוב מאוד לזכור לא לצטט ולהעתיק קטעים מספרים, כי אם לכתוב את רוח הדברים בקצרה, כמובן תוך איזכור המקור. ציטוט יבוא רק כאשר מובאת אמירה מיוחדת החשובה לצורך הדיון או בעת ניתוח קטעי שירה, מחזות וכו', כשיש צורך להביא את המקור המנותח כלשונו. במקרה זה יש להקפיד על כללי ציטוט נכונים תוך איזכור מדויק של המקור משם נלקח הציטוט.

בסוף העבודה יש לכתוב רשימת מקורות, המוגדרת ביבליוגרפיה, שבה יש לציין את כל המקורות בהם נעזרת בעבודה, תוך הקפדה על כללי הכתיבה.

עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
   1 פרק א': החיבור האקדמי לסוגיו
      1.1 החיבור האקדמי הבסיסי
      1.2 הפרו-סמינריון [הפרו"ס]
      1.3 סמינריון
      1.4 עבודת המחקר
      1.5 המאמר המדעי
   2 פרק ב': מבנה החיבור
      2.1 הסגנון
         2.1.1 הכתיב
         2.1.2 תעתיקים
      2.2 החיבור הבסיסי הפרו"ס והסמינריון
      2.3 עבודת המחקר
         2.3.1 המחקר הכמותי
         2.3.2 המחקר האיכותני
      2.4 ראשי הפרקים
      2.5 המבוא
         2.5.1 הטענה
      2.6 גוף החיבור
      2.7 הסיכום
      2.8 התקציר (Abstract)
      2.9 כתיבת הקדמה
      2.10 הקדשות ותודות
      2.14 בדיקה
   3 פרק ג': מקורות, מראי מקומות והפניות
      3.1 מקורות [ביבליוגרפיה]
      3.2 מראי מקומות בגוף העבודה
      3.3 מפתחות [Index]
      3.4 רישום איקונוגרפי של יצירות אמנות
      3.5 הערות השוואתיות ואסוציאטיביות
שער שני: עבודת המחקר
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות