עמוד קודם עמוד הבא

1.5 המאמר המדעי

המושג 'מאמר', מתייחס לרשימות ומאמרים שניתן למצוא בכתבי עת שונים, בספרים המכילים מאמרים בנושא מסוים [אנטולוגיות] ואף בעיתונים, ז'ורנלים וכל מקור כתוב אחר.

אולם האמור לעיל מתייחס רק למאמרים שבהם אנו משתמשים לצורך כתיבת החיבור האקדמי. סעיף זה אינו מתייחס לכל מאמר, כי אם למאמרים ברמה אקדמית, המופיעים בין בכתבי עת ספציפיים ובין בספרים שנכתבו לצורכי לימוד אקדמי או גילויי מחקר שונים. למעשה, אין הבדל בין מאמר אקדמי לבין חיבור אקדמי או עבודת מחקר, משום שהמאמר מחולק בדרך כלל באופן דומה לזה של החיבור האקדמי. יש בו מבוא, גוף המאמר וסיכום, גם אם לא תמיד חלקי המאמר מוגדרים כך במפורש.

והחשוב מכל: במאמר האקדמי מופיעים אזכורים של כל המקורות שמהם נלקחו ציטוטים או רעיונות שונים, אלא שבניגוד לחיבור האקדמי, לעתים מופיעים האזכורים בתור הערות שוליים מבלי שתתווסף להם רשימת מקורות בסוף המאמר.

ישנם מאמרים המנתחים מצב או נושא מסוים על פי מקורות ספרותיים וישנם מאמרים המהווים תאור של מחקר ומוצגים כעבודת מחקר לרבות שיטת המחקר ותהליך המחקר. מאמרים אלה מכונים בדרך כלל ''פירסומים'' ומהווים שלב נוסף בהתפתחותו של איש האקדמיה.

עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
   1 פרק א': החיבור האקדמי לסוגיו
      1.1 החיבור האקדמי הבסיסי
      1.2 הפרו-סמינריון [הפרו"ס]
      1.3 סמינריון
      1.4 עבודת המחקר
      1.5 המאמר המדעי
   2 פרק ב': מבנה החיבור
      2.1 הסגנון
         2.1.1 הכתיב
         2.1.2 תעתיקים
      2.2 החיבור הבסיסי הפרו"ס והסמינריון
      2.3 עבודת המחקר
         2.3.1 המחקר הכמותי
         2.3.2 המחקר האיכותני
      2.4 ראשי הפרקים
      2.5 המבוא
         2.5.1 הטענה
      2.6 גוף החיבור
      2.7 הסיכום
      2.8 התקציר (Abstract)
      2.9 כתיבת הקדמה
      2.10 הקדשות ותודות
      2.14 בדיקה
   3 פרק ג': מקורות, מראי מקומות והפניות
      3.1 מקורות [ביבליוגרפיה]
      3.2 מראי מקומות בגוף העבודה
      3.3 מפתחות [Index]
      3.4 רישום איקונוגרפי של יצירות אמנות
      3.5 הערות השוואתיות ואסוציאטיביות
שער שני: עבודת המחקר
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות