עמוד קודם עמוד הבא

2.1 הסגנון

החיבור האקדמי מאופיין בסגנון פשוט וקריא. אין מקום להתחכמויות ולמלים האמורות להרשים וכן אין מקום להיות אירוני, ציני, [לדוגמא: לואי ה14- יכול היה ללמד כמה פרקים בשחיתות את מנהיגי המאה ה20-]. או רגשני [העניים היו כל כך מסכנים עד שכואב הלב לחשוב על הסבל שהם עברו]. יש לזכור כי החיבור האקדמי אינו רשימה עיתונאית וכל נושא שדנים בו אמור להיות מנותח באופן אובייקטיבי, גם כאשר מדובר בהיטלר או בדעה פוליטית שאינה אהודה על כותב/ת העבודה.

ככלל, אין להביע דעה אישית הקשורה לרגש, אלא רק להתייחס למקורות שבהם נעזרים, כאשר מקורות אלו מהווים את התשתית הלגיטימית לדיון אקדמי. אין צורך להיות סופר ולכתוב במלים של שבת. מה שחשוב הוא בהירות הניסוח, הרצף בין המשפטים ובין הפסקאות והקו ההגיוני האמור להתחיל בראשית המבוא ולהסתיים בסוף הסיכום.

עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
   1 פרק א': החיבור האקדמי לסוגיו
      1.1 החיבור האקדמי הבסיסי
      1.2 הפרו-סמינריון [הפרו"ס]
      1.3 סמינריון
      1.4 עבודת המחקר
      1.5 המאמר המדעי
   2 פרק ב': מבנה החיבור
      2.1 הסגנון
         2.1.1 הכתיב
         2.1.2 תעתיקים
      2.2 החיבור הבסיסי הפרו"ס והסמינריון
      2.3 עבודת המחקר
         2.3.1 המחקר הכמותי
         2.3.2 המחקר האיכותני
      2.4 ראשי הפרקים
      2.5 המבוא
         2.5.1 הטענה
      2.6 גוף החיבור
      2.7 הסיכום
      2.8 התקציר (Abstract)
      2.9 כתיבת הקדמה
      2.10 הקדשות ותודות
      2.14 בדיקה
   3 פרק ג': מקורות, מראי מקומות והפניות
      3.1 מקורות [ביבליוגרפיה]
      3.2 מראי מקומות בגוף העבודה
      3.3 מפתחות [Index]
      3.4 רישום איקונוגרפי של יצירות אמנות
      3.5 הערות השוואתיות ואסוציאטיביות
שער שני: עבודת המחקר
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות