עמוד קודם עמוד הבא

3.3 מפתחות [Index]

חשיבותו של המפתח רבה לצורך חיפוש מילה, ערך, שם או נושא כלשהו בתוך ספר ועל כך נעמוד בהרחבה בשער השלישי. בחיבור אקדמי פשוט לא נהוג ואין צורך לערוך אינדקס, אולם לעתים נהוג לערוך אינדקס בחיבורים מתקדמים לתואר שני או שלישי. על מנת לערוך את המפתח, יש להחליט אלה ערכים מעונין הכותב להכניס למפתח וכיצד הוא מעוניין לחלק אותם. ניתן לערוך מפתח כללי או יותר ממפתח אחד, כמו מפתח שמות, מפתח עניינים, מפתח מקומות, או מפתח שונה שיחליט הכותב. ניתן כמובן להכליל את כל הערכים גם יחד במפתח אחד כולל ונראה כי דרך זו עדיפה.

המפתח מיועד בדרך כלל לכוון את הקורא לערכים, שמות, מקומות או נושאים עיקריים בחיבור ולאחר שהכותב ברר לעצמו את אותם ערכים שברצונו להכניס למפתח, הוא ניגש לתהליך החיפוש.

תהליך חיפוש המילה נעשה באמצעות המחשב ושתי התוכנות הנפוצות לעיבוד תמלילים שבהן משתמשים היום הן תוכנת וורד [Word] וקיוטקסט [Qtext]. דרך החיפוש תתבצע באופן הבא:

בתוכנת וורד:

יש להגיע לתחילת המסמך וללחוץ בו זמנית על המקשים Ctrl ו-f. נפתח חלון חיפוש שבו מצוי מקום להקיש את המלה אותה מחפשים. לאחר שהקשנו את המלה, ניתן באמצעות העכבר ללחוץ על המסגרת "חפש את הבא" הנמצאת באותו חלון. בכל מקום שמופיעה המלה המבוקשת, יש לסמן על דף את העמוד ולאחר מכן להכניס את העמודים לאחר אותו ערך במפתח.

דרך חלופית להגיע למסמך החיפוש הינה לגשת עם החץ לתפריט עריכה, ללחוץ ולגשת עם החץ לתפריט חיפוש ואז נפתח החלון והתהליך זהה.


בתוכנת קיוטקסט:

יש להבדיל בין הקיוטקסט הישן שפועל בתוכנה המכונה DOS. יש להגיע לתחילת המסמך וללחוץ בו זמנית על המקרים Shift ו- F5. מופיע חלון שבו יש להקיש את המלה. [אם המלה באנגלית יש להקיש קודם כתיבתה על המקש F10], לרשום את המילה ולאחר מכן ללחוץ על Enter. תופיע המלה, יש לרשום את העמוד ואז ללחוץ שוב על המקש F5 ואם המלה קיימת היא תופיע בסדר עוקב.
תוכנת הקיוטקסט החדשה מבוססת על חלונות, כמו הוורד ודרך החיפוש בה זהה לחיפוש בוורד.
כדאי מלכתחילה להכין את רשימת הערכים והמילים על פי סדר הא'-ב' [או ה-ABC] וכך ניתן להכין את המפתח בקלות יתרה.

עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
   1 פרק א': החיבור האקדמי לסוגיו
      1.1 החיבור האקדמי הבסיסי
      1.2 הפרו-סמינריון [הפרו"ס]
      1.3 סמינריון
      1.4 עבודת המחקר
      1.5 המאמר המדעי
   2 פרק ב': מבנה החיבור
      2.1 הסגנון
         2.1.1 הכתיב
         2.1.2 תעתיקים
      2.2 החיבור הבסיסי הפרו"ס והסמינריון
      2.3 עבודת המחקר
         2.3.1 המחקר הכמותי
         2.3.2 המחקר האיכותני
      2.4 ראשי הפרקים
      2.5 המבוא
         2.5.1 הטענה
      2.6 גוף החיבור
      2.7 הסיכום
      2.8 התקציר (Abstract)
      2.9 כתיבת הקדמה
      2.10 הקדשות ותודות
      2.14 בדיקה
   3 פרק ג': מקורות, מראי מקומות והפניות
      3.1 מקורות [ביבליוגרפיה]
      3.2 מראי מקומות בגוף העבודה
      3.3 מפתחות [Index]
      3.4 רישום איקונוגרפי של יצירות אמנות
      3.5 הערות השוואתיות ואסוציאטיביות
שער שני: עבודת המחקר
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות