עמוד קודם עמוד הבא

2.3 עבודת המחקר

כאשר אנו מדברים על עבודת מחקר, עלינו להבהיר בראש ובראשונה מהו מחקר.

מחקר פירושו למצוא ולפתח רעיונות וידע חדש 

משמעות הדבר כי המחקר עשוי לסייע לנו להבין תהליכים שונים בדרך טובה יותר ממה שהיו מובנים עד כה, להבהיר מגמות המשתנות מעת לעת, בעיקר בתחומי החברה [כמו התנהגות שוק, התפתחות של חשיבה פוליטית או בדיקת הרצון לשינוי שיטת שירות וכיוצא באלה].

יש לזכור כי הדברים החשובים ביותר כאשר ניגשים למחקר הינם:
א. מיקוד - על המחקר לבדוק את ה"מה" באופן מוגדר ומדוייק ולא להתפשט מעבר לידע
המחקרי והספרותי ולשאלות המחקר, הנוגעות ספציפית לגבי אותה מהות.
ב. מטרת המחקר - קיים צורך לדעת ולהגדיר בבירור את הסיבה לפיתוח המחקר.
ג. הנמען - כלומר עבור מי נערך המחקר? שאלה זו חשובה לגבי גודל המידגם ואוכלוסייתו,
כאשר שאלה הנוגעת להעדפת מכוניות על ידי האוכלוסיה עבור עיתון המעוניין בנתונים סטטיסטיים כלליים, שונה כאשר המחקר נערך עבור יבואני מרצדס, אשר מלכתחילה ימקדו את האוכלוסיה בעשירונים הגבוהים ויזדקקו למידגם קטן יותר.

המחקר האקדמי עוסק בכל תחום אפשרי, אולם במדעי הרוח ובאמנויות המחקרים הינם בדרך כלל השוואתיים, כאשר מדובר בהשוואת מקורות מתקופות שונות או מאותה תקופה בין יוצרים, הוגים ותהליכים שונים. במחקר זה אתמקד בשער השלישי. המחקרים שבהם אגע בסעיף זה, ומבחינת ייחודיותם משנים את החיבור האקדמי, יהיו המחקרים הכמותי והאיכותני, כאשר השלבים הראשונים הינם הצגת המבנה המחקרי, שיפורט גם כן בהרחבה בשער השלישי.

עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
   1 פרק א': החיבור האקדמי לסוגיו
      1.1 החיבור האקדמי הבסיסי
      1.2 הפרו-סמינריון [הפרו"ס]
      1.3 סמינריון
      1.4 עבודת המחקר
      1.5 המאמר המדעי
   2 פרק ב': מבנה החיבור
      2.1 הסגנון
         2.1.1 הכתיב
         2.1.2 תעתיקים
      2.2 החיבור הבסיסי הפרו"ס והסמינריון
      2.3 עבודת המחקר
         2.3.1 המחקר הכמותי
         2.3.2 המחקר האיכותני
      2.4 ראשי הפרקים
      2.5 המבוא
         2.5.1 הטענה
      2.6 גוף החיבור
      2.7 הסיכום
      2.8 התקציר (Abstract)
      2.9 כתיבת הקדמה
      2.10 הקדשות ותודות
      2.14 בדיקה
   3 פרק ג': מקורות, מראי מקומות והפניות
      3.1 מקורות [ביבליוגרפיה]
      3.2 מראי מקומות בגוף העבודה
      3.3 מפתחות [Index]
      3.4 רישום איקונוגרפי של יצירות אמנות
      3.5 הערות השוואתיות ואסוציאטיביות
שער שני: עבודת המחקר
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות