עמוד קודם עמוד הבא

3.4 רישום איקונוגרפי של יצירות אמנות

בחיבורים העוסקים ביצירות אמנותיות או בתולדות האמנות, יש לערוך רישום איקונוגרפי של היצירות המוצגות בתוך החיבור או בסופו. רישום זה מופיע לאחר תוכן העניינים או לאחר הביבליוגרפיה לפני הצגת התמונות, על פי הסדר שבו מופיעות התמונות. יש לרשום את מספר היצירה, לאחריה את שם האמן, את שם היצירה, [אם התמונה מהווה פרט מתוך יצירה - לציין זאת], את הטכניקה, לאחר מכן את מידות היצירה, מקום הימצאה ושנת/שנות היווצרה.

רישום זה אמור לבוא גם בתחתית התמונה המוצגת כחלק מהחיבור. דוגמה לרשימת תמונות מחיבור העוסק בתמונת "המזבח של גנט" שיצרו האחים הוברט ויאן ואן אייק מובאת להלן:

רשימת תמונות
תמונה מס' 1 - הוברט ויאן ואן אייק, אדם וחוה, פרט במזבח של גנט [פתוח], שמן על עץ, קתדרלת סנט בוון, 1426-1432.

תמונה מס' 2 - הוברט ויאן ואן אייק, סצינת הערצת השה, פרט מתוך המזבח של גנט [פתוח], שמן על עץ, קתדרלת סנט בוון, 1426-1432.

תמונה מס' 3 - יאן ואן אייק, אדם והמלאכים השרים, פרט מתוך המזבח של גנט [פתוח], שמן על עץ, קתדרלת סנט בוון, 1426-1432.

תמונה מס' 4 - יאן ואן אייק, חוה והמלאכים המנגנים, פרט מתוך המזבח של גנט [פתוח], שמן על עץ, קתדרלת סנט בוון, 1426-1432.

תמונה מס' 5 - יאן ואן אייק, הרמטיס וכריסטופר הקדוש מובילים את עולי הרגל לירושלים, פרט מתוך המזבח של גנט [פתוח], שמן על עץ, קתדרלת סנט בון, 1426-1432.

עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
   1 פרק א': החיבור האקדמי לסוגיו
      1.1 החיבור האקדמי הבסיסי
      1.2 הפרו-סמינריון [הפרו"ס]
      1.3 סמינריון
      1.4 עבודת המחקר
      1.5 המאמר המדעי
   2 פרק ב': מבנה החיבור
      2.1 הסגנון
         2.1.1 הכתיב
         2.1.2 תעתיקים
      2.2 החיבור הבסיסי הפרו"ס והסמינריון
      2.3 עבודת המחקר
         2.3.1 המחקר הכמותי
         2.3.2 המחקר האיכותני
      2.4 ראשי הפרקים
      2.5 המבוא
         2.5.1 הטענה
      2.6 גוף החיבור
      2.7 הסיכום
      2.8 התקציר (Abstract)
      2.9 כתיבת הקדמה
      2.10 הקדשות ותודות
      2.14 בדיקה
   3 פרק ג': מקורות, מראי מקומות והפניות
      3.1 מקורות [ביבליוגרפיה]
      3.2 מראי מקומות בגוף העבודה
      3.3 מפתחות [Index]
      3.4 רישום איקונוגרפי של יצירות אמנות
      3.5 הערות השוואתיות ואסוציאטיביות
שער שני: עבודת המחקר
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות