עמוד קודם עמוד הבא

3.2 תוכן עניינים

כאשר אנו לוקחים ספר המשמש אותנו לצורך הכתיבה, איננו זקוקים בדרך כלל לכל הספר אלא לחלקים ממנו הרלוונטים לצורך החיבור. במקרה זה ראוי להסתכל בראש ובראשונה בתוכן הענינים ולעבור עליו בפרוטרוט. לעיתים תוכן העניינים כולל מספר רב של פרקים וראשי פרקים כאשר יתכן ונזדקק רק לפרק מסויים או לחלקים ממנו. עיון מעמיק בראשי הפרקים עשוי להפנות אותנו במהריותלמידע אותו אנחנו מחפשים ואשר הוא רלוונטי עבורנו. תוכן הענינים הינו בעל חשיבות רבהאך לעיתים נושאים הנוגעים לתחום החיבור אינם מופיעים בו, ולמי שאינו בקיא בתחום עלול החיפוש באמצעות תוכן העניינים להיות בלתי יעיל או יעיל רק באופן חלקי.

מכיוון שבחלקים שונים של הספר נוגעים גם בנקודות אחרות ברצף שלו, הרי שלא ניתן ללמוד על הדברים רק מתוכן הענינים.מכיוון שכך, לאחר שנעקוב אחר תוכן הענינים ונרכז את הפרקים ו/או תתי הפרקים שלהם אני זקוקים, נפנה לאינדקס (בסעיף הבא) אשר יסגור עבורנו את המעגל מבחינת הכנתו של חומר הקריאה לעיבודו עבור החיבור אקדמי.

עמוד קודם עמוד הבא

תוכן העניינים:

הקדמה
שער ראשון: החיבור האקדמי
שער שני: עבודת המחקר
שער שלישי: דרכי חיפוש מקורות
   1 פרק א': מה מחפשים?
      1.1 מקור ראשוני
      1.2 מקור משני
      1.3 מקור הבהרה
   2 פרק ב': איפה מחפשים?
      2.1 שיטת המיון של דיואי
      2.2 ספריות אוניברסיטאיות
         2.2.1 החיפוש הממוחשב - ספרים
         2.2.2 החיפוש הממוחשב - מאמרים בעברית
         2.2.3 חיפוש במאגרים אלקטרוניים - מאמרים בלועזית
         2.2.4 חיפוש קטלוגי
         2.2.5 קטלוג ספרים מאוחד
      2.3 ספריות עירוניות
      2.4 ספריות מקצועיות
      2.5 ארכיונים
      2.6 אינטרנט ו-e-mail
   3 פרק ג': איך מחפשים?
      3.1 אנציקלופדיות, מדריכים ומילונים
      3.2 תוכן עניינים
      3.3 מפתח שמות, מקומות ועניינים [Index]
      3.4 קריאה מרפרפת
סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספחים
2.14 בדיקה

ח ז ו ה ד ג ב א
ע ס נ מ ל כ י ט
ת ש ר ק צ פהקלדה
תרגום
עזרה בעבודות
שיעורי עזר
קישורים מומלצים
כל הזכויות שמורות © המדריך המלא לכתיבה אקדמית מאת אלי יזרעאלי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש מסחרי במדריך.

(c) המדריך לכתיבת סמינריון   , מאגר עבודות